Psychologia sportu dzieci

Psychologia sportu dzieci i młodzieży to szczególnie ważne zagadnienie psychologii sportu. Znajdziesz tu zarówno artykuły przeznaczone dla rodziców, chcących wspierać swoje dziecko w drodze sportowej oraz dla trenerów młodych adeptów sportu. Jak stosować psychologię sportu w treningu dzieci i młodzieży?